header

Groenadvies

Nicolaas Bessels gaat binnen zijn werk als adviseur altijd op locatie kijken. Geen plek is hetzelfde, beeld geeft geen omgevingsgeluiden weer. En zichtlijnen, doorkijkjes en omringende bebouwing hebben ook een grote invloed op het uit te voeren plan.

Een goed advies hangt dus samen met het ervaren van de locatie en de mensen die er leven, wonen en genieten.

Oegstgeest Kwaakhaven

Opdrachtgever: 
Vereniging van eigenaren

Opdracht: 
Ontwerp gezamenlijke structuur voor 10 tuinen in nieuwbouwwijk

Realisatie:
2007-2008

De bewoners van De Kwaakhaven hebben BesselsGreen in 2006 benaderd om na voorbeeld van twee tuinen in zutphen een ontwerp te maken waar bij tien tuinen verbonden worden zonder dat er van elkaars tuin gebruik gemaakt kan worden.

Waar we normaal met één  opdracht gever te maken hebben die vaak uit twee personen bestaat met iedere hun eigen wensen lijstje hadden we hier met 10 huishoudens te maken met ieder een wisselende samenstelling en zeer uiteenlopende wensen.

Door voortijdig goed te inventariseren en te luisteren naar al deze wensen is er een structuur ontworpen als leidraad die alle tuinen aan elkaar verbond maar één van de belangrijkste uitgangspunt de tuinen breder maakte dan ze in werkelijkheid zijn.

Buiten deze structuur was een ieder vrij om zijn of haar tuin verder in te vullen.

Van 8 bewoners kregen we ook de vervolg opdracht om de tuin verder in te vullen.

Lees hier meer informatie >


 

Opdrachtgever Rentray

Opdracht:
Ontwerp maximaal besloten buitenruimte

De opdracht was om  de tuinen te ontwerpen rond het bestaande gebouw, die voorheen ingericht waren voor open woongroepen.

De nieuwe functie van het gebouw werd wonen voor jeugdigen met een maximaal besloten verblijf plaats.

Er werden twee meter hogen hekken geplaats met strak daar tegenaan hagen van Quick Hedge. Door in het eerste seizoen de hagen door het hekwerk heen te laten groeien werden deze aan het zicht onttrokken.

In de tuinen werden carrés van haagbeuk geplant om de buiten plaatsen een dak te geven en zo het gevoel van geborgenheid te vergroten.

Realisatie 2012 BesselsGreen

Bekijk hier het ontwerp 1 >
Bekijk hier het ontwerp 2 >


 

Station Zutphen

Opdrachtgever:
Bomen Stichting Zutphen

Opdracht:
Tegenvoorstel maken voor de beplanting en boom keuze stations gebied in Zutphen

De bewoners rond het stations plein maakte zich zorgen over de boom en beplanting keuzen die de gemeente in haar plan hadden opgenomen.

Via de bomen stichting werd er bij ons een verzoek voor een tegen voorstel ingediend.

De bomen en een deel van de beplanting zoals wij die hebben voorgesteld zijn in het definitief ontwerp opgenomen.

Bekijk hier het ontwerp >


 

Opdrachtgever Brand Oil Zutphen

Opdracht:
Ontwikkeling tijdelijke invulling voormalig tankstation Lochem

Na de aankoop en sloop van het voormalig BIM tankstation in Lochem zijn wij benaderd door de nieuwe eigenaar om met een aantal mogelijke invullingen te komen voor de tijdelijke invulling van het terrein.

Na een schets en ontwerp periode is er besloten om het terrein een tijdelijke natuur voorziening te geven in de vorm van een openbaar park.

Realisatie 2017

Bekijk hier het ontwerp >


 

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Opdracht:
Blessen van houtoogst en toekomst bomen in het Mastbos en Liesbos

De bossen rond Breda zijn bossen waar een hoge recitatieve druk op ligt. Ook het aantal bewonersverenigingen en belanghebbende rond de bossen zijn groot. Om het bleswerk te verantwoorden en bewoners te laten bergrijpen welke keuzes we maakte werden er speciale bijeenkomsten georganiseerd.

Blesperiode: winter 2000

Houtoogst: 2001


 

Opdrachtgever: Rentray Eefde

Opdracht:
Beheerplan schrijven buiten terrein

Door alle beheereenheden en beheermaatregelen in kaart te brengen en hier de juiste beheer periode aan te koppelen hebben we een beheerplan geschreven waar bij vooruitlopend op het seizoen een calculatie gemaakt kan worden hoeveel leerlingen en begeleiders op welk moment van het jaar werkzaam kunnen zijn binnen de eigen groenvoorziening.

Bekijk hier het ontwerp >

foto project
foto project
foto project
foto project
foto project